Referater

Referat fra bestyrelsesmøder herunder:

Referater fra generalforsamlinger herunder:

Generalforsamlingen 2020 er aflyst grundet Corona restriktionerneReferater fra tidligere møder og generalforsamlinger kan fås ved henvendelse til sekretæren for bestyrelsen.